woensdag 8 juli 2009

Dag 38 Vezelay (0 km)


Langzaam sterft het rumoer van de bezoekende toeristen. Een voor een druppelen de broeders en zusters binnen. Allen gekleed in hagelwitte liturgische gewaden. Ze nemen hun plaats in op het koor. De zusters rechts, de broeders links. Ze knielen in stilte en gebed. Het wordt stil in de enorme basiliek. De lichten gaan aan.
Dan klinkt een enkele ijle vrouwensopraan. Spoedig bijgevallen door de andere stemmen. Allen op één toon. Dan splitst het gezang zich. Eerst in twee, later in vier stemmen. Indrukwekkend mooi. De 'Messe du Jour' van half een is begonnen. Veel zang. Korte lezingen met uitleg. Over Jozef. De mis eindigt met enkele voorbeden en een gezongen Onze Vader. Als gezegende mensen gaan we weer voort.
De Basiliek heet 'Saint Marie-Madeleine'. Volgens de overlevering worden hier de overblijfselen van Maria Magdalena bewaart. Han heeft intussen met een excentrieke Belg staan praten. Die luisterde volgens Han vooral het liefst naar zijn eigen verhaal. Hij kwam niet van hem af. De kerk is dus als alternatief zo gek nog niet.
Vezelay is het waard om een dag bij stil te houden. Het is een druk bezocht toeristenstadje. We zien weinig mensen die we herkennen als pelgrim. De weg naar Vezelay hebben we voltooid. Morgen verder.

Geen opmerkingen: